Subtitrări Dragon Ball

Subtitrari Dragon Ball

Episodul 153

 • Dragonball 153 - The End, The Beginning
  8 voturi
 • Dragon Ball 153 - The End, The Beginning
  2 voturi

Episodul 152

 • Dragonball 152 - Mystery Of The Dark World
  8 voturi
 • Dragon Ball 152 - Mystery Of The Dark World
  2 voturi

Episodul 151

 • Dragonball 151 - Outrageous Octagon
  9 voturi
 • Dragon Ball 151 - Outrageous Octagon
  3 voturi

Episodul 150

Episodul 149

Episodul 148

Episodul 147

Episodul 146

Episodul 145

Episodul 144

Episodul 143

 • Dragonball 143 - Battle For The Future
  8 voturi
 • Dragon Ball 143 - Battle For The Future
  2 voturi

Episodul 142

Episodul 141

 • Dragonball 141 - The Four Faces Of Tien
  8 voturi
 • Dragon Ball 141 - The Four Faces Of Tien
  2 voturi

Episodul 140

Episodul 139

Episodul 138

 • Dragonball 138 - The Mysterious Hero
  8 voturi
 • Dragon Ball 138 - The Mysterious Hero
  2 voturi

Episodul 137

 • Dragonball 137 - Anonymous Proposal
  8 voturi
 • Dragon Ball 137 - Anonymous Proposal
  2 voturi

Episodul 136

 • Dragonball 136 - Tien Shinhan vs Mercenary Tao
  9 voturi
 • Dragon Ball 136 - Tien Shinhan vs Mercenary Tao
  3 voturi

Episodul 135

 • Dragonball 135 - Battle Of The Eight
  8 voturi
 • Dragon Ball 135 - Battle Of The Eight
  2 voturi

Episodul 134

 • Dragonball 134 - Preliminary Peril
  8 voturi
 • Dragon Ball 134 - Preliminary Peril
  3 voturi

Episodul 133

Episodul 132

Episodul 131

 • Dragonball 131 - Walking Thier own Ways
  8 voturi
 • Dragon Ball 131 - Walking Thier own Ways
  2 voturi

Episodul 130

Episodul 129

Episodul 128

 • Dragonball 128 - Secret of the Woods
  8 voturi
 • Dragon Ball 128 - Secret of the Woods
  2 voturi

Episodul 127

 • Dragonball 127 - Quicker than Lightning
  8 voturi
 • Dragon Ball 127 - Quicker than Lightning
  3 voturi

Episodul 126

 • Dragonball 126 - Eternal Dragon Resurrected
  8 voturi
 • Dragon Ball 126 - Eternal Dragon Resurrected
  2 voturi

Episodul 125

 • Dragonball 125 - Earths Guardian Emerges
  8 voturi
 • Dragon Ball 125 - Earths Guardian Emerges
  2 voturi

Episodul 124

 • Dragonball 124 - Temple Above the Clouds
  8 voturi
 • Dragon Ball 124 - Temple Above the Clouds
  2 voturi

Episodul 123

Episodul 122

Episodul 121

 • Dragonball 121 - The Biggest Crisis
  10 voturi
 • Dragon Ball 121 - The Biggest Crisis
  4 voturi

Episodul 120

 • Dragonball 120 - Goku Strikes Back
  10 voturi
 • Dragon Ball 120 - Goku Strikes Back
  2 voturi

Episodul 119

Episodul 118

 • Dragonball 118 - Prelude to Vengeance
  11 voturi
 • Dragon Ball 118 - Prelude to Vengeance
  3 voturi

Episodul 117

 • Dragonball 117 - The Ultimate Sacrifice
  10 voturi
 • Dragon Ball 117 - The Ultimate Sacrifice
  6 voturi

Episodul 116

 • Dragonball 116 - A Taste of Destiny
  10 voturi
 • Dragon Ball 116 - A Taste of Destiny
  5 voturi

Episodul 115

Episodul 114

 • Dragonball 114 - Conquest and Power
  10 voturi
 • Dragon Ball 114 - Conquest and Power
  5 voturi

Episodul 113

 • Dragonball 113 - Siege on Chow Castle
  10 voturi
 • Dragon Ball 113 - Siege on Chow Castle
  5 voturi

Episodul 112

 • Dragonball 112 - King Piccolos Wish
  10 voturi
 • Dragon Ball 112 - King Piccolos Wish
  5 voturi

Episodul 111

Episodul 110

 • Dragonball 110 - Piccolo Closes In
  10 voturi
 • Dragon Ball E110 - Piccolo Closes In
  4 voturi

Episodul 109

 • Dragonball 109 - Goku vs King Piccolo
  10 voturi
 • Dragon Ball E109 - Goku vs King Piccolo
  4 voturi

Episodul 108

Episodul 107

Episodul 106

 • Dragonball 106 - Terrible Tambourine
  10 voturi
 • Dragon Ball E106 - Terrible Tambourine
  4 voturi

Episodul 105

 • Dragonball 105 - Here comes Yajirobe
  10 voturi
 • Dragon Ball E105 - Here comes Yajirobe
  4 voturi

Episodul 104

 • Dragonball 104 - Mark of the Demon
  10 voturi
 • Dragon Ball E104 - Mark of the Demon
  5 voturi

Episodul 103

 • Dragonball 103 - Tambourine Attacks
  11 voturi
 • Dragon Ball E103 - Tambourine Attacks
  5 voturi

Episodul 102

 • Dragonball 102 - Enter King Piccolo
  10 voturi
 • Dragon Ball E102 - Enter King Piccolo
  4 voturi

Episodul 101

Episodul 100

 • Dragonball 100 - The Spirit Cannon
  9 voturi
 • Dragon Ball E100 - The Spirit Cannon
  4 voturi

Episodul 99

 • Dragonball 099 - Tiens Insurrection
  9 voturi
 • Dragon Ball E099 - Tiens Insurrection
  4 voturi

Episodul 98

Episodul 97

 • Dragonball 097 - Final Match Goku vs Tien Shinhan
  9 voturi
 • Dragon Ball E097 - Final Match Goku vs Tien Shinhan
  4 voturi

Episodul 96

Episodul 95

Episodul 94

Episodul 93

 • Dragonball 093 - Tien Shinhan vs Jacky Chun
  9 voturi
 • Dragon Ball E093 - Tien Shinhan vs Jacky Chun
  4 voturi

Episodul 92

 • Dragonball 092 - Goku Enters The Ring
  9 voturi
 • Dragon Ball E092 - Goku Enters The Ring
  4 voturi

Episodul 91

 • Dragonball 091 - Counting Controversy
  9 voturi
 • Dragon Ball E091 - Counting Controversy
  4 voturi

Episodul 90

Episodul 89

 • Dragonball 089 - FullMoon Vengeance
  9 voturi
 • Dragon Ball E089 - FullMoon Vengeance
  4 voturi

Episodul 88

 • Dragonball 088 - Yamchas Big Break
  9 voturi
 • Dragon Ball E088 - Yamchas Big Break
  4 voturi

Episodul 87

Episodul 86

 • Dragonball 086 - Then There Were Eight
  9 voturi
 • Dragon Ball E086 - Then There Were Eight
  4 voturi

Episodul 85

 • Dragonball 085 - Preliminary Peril
  9 voturi
 • Dragon Ball E085 - Preliminary Peril
  5 voturi

Episodul 84

 • Dragonball 084 - Rivals and Arrivals
  9 voturi
 • Dragon Ball E084 - Rivals and Arrivals
  5 voturi

Episodul 83

 • Dragonball 083 - Which Way To Papaya Island
  9 voturi
 • Dragon Ball E083 - Which Way To Papaya Island
  7 voturi

Episodul 82

 • Dragonball 082 - The Rampage of InoShikaCho
  9 voturi
 • Dragon Ball E082 - The Rampage of InoShikaCho
  5 voturi

Episodul 81

 • Dragonball 081 - Goku Goes To Demon Land
  9 voturi
 • Dragon Ball E081 - Goku Goes To Demon Land
  5 voturi

Episodul 80

 • Dragonball 080 - Goku vs Sky Dragon
  9 voturi
 • Dragon Ball E080 - Goku vs Sky Dragon
  4 voturi

Episodul 79

 • Dragonball 079 - Terror And Plague
  9 voturi
 • Dragon Ball E079 - Terror And Plague
  5 voturi

Episodul 78

 • Dragonball 078 - The Eternal Dragon Rises
  9 voturi
 • Dragon Ball E078 - The Eternal Dragon Rises
  5 voturi

Episodul 77

Episodul 76

 • Dragonball 076 - The True Colors of the Masked Man
  9 voturi
 • Dragon Ball E076 - The True Colors of the Masked Man
  6 voturi

Episodul 75

Episodul 74

 • Dragonball 074 - The Mysterious Fifth Man
  9 voturi
 • Dragon Ball E074 - The Mysterious Fifth Man
  7 voturi

Episodul 73

Episodul 72

 • Dragonball 072 - Gokus Turn To Fight
  9 voturi
 • Dragon Ball E072 - Gokus Turn To Fight
  7 voturi

Episodul 71

Episodul 70

 • Dragonball 070 - We Are The Five Warriors
  9 voturi
 • Dragon Ball E070 - We Are The Five Warriors
  7 voturi

Episodul 69

 • Dragonball 069 - Who Is Fortune teller Baba
  9 voturi
 • Dragon Ball E069 - Who Is Fortune teller Baba
  8 voturi

Episodul 68

 • Dragonball 068 - The Last DragonBall
  9 voturi
 • Dragon Ball E068 - The Last DragonBall
  8 voturi

Episodul 67

 • Dragonball 067 - The End of Commander Red
  9 voturi
 • Dragon Ball E067 - The End of Commander Red
  7 voturi

Episodul 66

Episodul 65

 • Dragonball 065 - Confront the Red Ribbon Army
  9 voturi
 • Dragon Ball E065 - Confront the Red Ribbon Army
  7 voturi

Episodul 64

 • Dragonball 064 - The Last of Mercenary Tao
  9 voturi
 • Dragon Ball E064 - The Last of Mercenary Tao
  8 voturi

Episodul 63

 • Dragonball 063 - The Return of Goku
  9 voturi
 • Dragon Ball E063 - The Return of Goku
  7 voturi

Episodul 62

Episodul 61

Episodul 60

Episodul 59

 • Dragonball 059 - The Notorious Mercenary
  9 voturi
 • Dragon Ball E059 - The Notorious Mercenary
  10 voturi

Episodul 58

 • Dragonball 058 - The Land of Korin
  10 voturi
 • Dragon Ball E058 - The Land of Korin
  10 voturi

Episodul 57

Episodul 56

Episodul 55

Episodul 54

 • Dragonball 054 - Escape From Pirate Cave
  10 voturi
 • Dragon Ball E054 - Escape From Pirate Cave
  10 voturi

Episodul 53

 • Dragonball 053 - Blue Black and Blue
  10 voturi
 • Dragon Ball E053 - Blue Black and Blue
  10 voturi

Episodul 52

 • Dragonball 052 - The Pirate Treasure
  10 voturi
 • Dragon Ball E052 - The Pirate Treasure
  10 voturi

Episodul 51

Episodul 50

 • Dragonball 050 - The Trap Is Sprung
  9 voturi
 • Dragon Ball E050 - The Trap Is Sprung
  8 voturi

Episodul 49

Episodul 48

Episodul 47

 • Dragonball 047 - Kame House Found
  12 voturi
 • Dragon Ball E047 - Kame House Found
  12 voturi

Episodul 46

 • Dragonball 046 - Bulma's Bad Day
  9 voturi
 • Dragon Ball 046 - Ziua proasta a Bulmei
  4 voturi
 • Dragon Ball E046 - Bulma's Bad Day
  11 voturi

Episodul 45

 • Dragonball 045 - Danger in the Air
  13 voturi
 • Dragon Ball 045 - Pericolul pluteste in aer
  4 voturi
 • Dragon Ball E045 - Danger in the Air
  10 voturi

Episodul 44

 • Dragonball 044 - Master Thief, Hasky
  12 voturi
 • Dragon Ball 044 - Hotul profesionist Husky
  5 voturi
 • Dragon Ball E044 - Master Thief, Hasky
  12 voturi

Episodul 43

 • Dragonball 043 - A Trip to the City
  14 voturi
 • Dragon Ball 043 - O calatorie pana in oras
  4 voturi
 • Dragon Ball E043 - A Trip to the City
  10 voturi

Episodul 42

 • Dragonball 042 - The Secret of Dr. Flappe
  12 voturi
 • Dragon Ball E042 - The Secret of Dr. Flappe
  9 voturi

Episodul 41

 • Dragonball 041 - The Fall of Muscle Tower
  12 voturi
 • Dragon Ball 041 - Caderea Turnului Muscle
  4 voturi
 • Dragon Ball E041 - The Fall of Muscle Tower
  9 voturi

Episodul 40

 • Dragonball 040 - Horrifying Buyon
  12 voturi
 • Dragon Ball E040 - Horrifying Buyon
  9 voturi

Episodul 39

 • Dragonball 039 - Mysterious Android No.8
  13 voturi
 • Dragon Ball E039 - Mysterious Android No.8
  10 voturi

Episodul 38

Episodul 37

 • Dragonball 037 - Ninja Murasaki Is Coming
  13 voturi
 • Dragon Ball E037 - Ninja Murasaki Is Coming
  9 voturi

Episodul 36

 • Dragonball 036 - Major Metallitron
  12 voturi
 • Dragon Ball E036 - Major Metallitron
  9 voturi

Episodul 35

Episodul 34

 • Dragonball 034 - Cruel General Red
  12 voturi
 • Dragon Ball E034 - Cruel General Redhnny)
  9 voturi
 • dragon_ball_-_034_-_cruel_general_red

Episodul 33

 • Dragonball 033 - The Legend of a Dragon
  12 voturi
 • Dragon Ball E033 - The Legend of a Dragon
  9 voturi

Episodul 32

 • Dragonball 032 - Flying Fortress - Vanished
  13 voturi
 • Dragon Ball E032 - Flying Fortress - Vanished!
  9 voturi

Episodul 31

Episodul 30

 • Dragonball 030 - Pilaf and the Mystery Force
  13 voturi

Episodul 29

 • Dragonball 029 - The Roaming Lake
  12 voturi

Episodul 28

Episodul 27

 • Dragonball 027 - Number One Under the Moon
  14 voturi

Episodul 26

 • Dragonball 026 - The Grand Finals
  13 voturi

Episodul 25

 • Dragonball 025 - Danger from Above
  13 voturi

Episodul 24

 • Dragonball 024 - Krillin's Frantic Attack
  13 voturi

Episodul 23

 • Dragonball 023 - Monster Beast Giran
  14 voturi

Episodul 22

 • Dragonball 022 - Yamcha vs. Jackie Chun
  14 voturi

Episodul 21

 • Dragonball 021 - Smells Like Trouble
  14 voturi

Episodul 20

 • Dragonball 020 - Elimination Round
  14 voturi

Episodul 19

 • Dragonball 019 - The Tournament Begins
  13 voturi

Episodul 18

 • Dragonball 018 - The Turtle Hermit Way
  13 voturi

Episodul 17

Episodul 16

 • Dragonball 016 - Find That Stone!
  13 voturi

Episodul 15

 • Dragonball 015 - Look Out For Launch
  13 voturi

Episodul 14

Episodul 13

 • Dragonball 013 - The Legend of Goku
  14 voturi

Episodul 12

 • Dragonball 012 - A Wish to the Eternal Dragon
  14 voturi

Episodul 11

 • Dragonball 011 - The Penalty is Pinball
  15 voturi

Episodul 10

 • Dragonball 010 - The Dragon Balls Are Stolen
  17 voturi

Episodul 9

 • Dragonball 009 - Boss Rabbit's Magic Touch
  17 voturi

Episodul 8

 • Dragonball 008 - The Kamehameha Wave
  17 voturi

Episodul 7

 • Dragonball 007 - The Ox-King on Fire Mountain
  18 voturi

Episodul 6

 • Dragonball 006 - Keep an Eye on the Dragon Balls
  17 voturi

Episodul 5

 • Dragonball 005 - Yamcha the Desert Bandit
  16 voturi

Episodul 4

 • Dragonball 004 - Oolong the Terrible
  16 voturi

Episodul 3

 • Dragonball 003 - The Nimbus Cloud of Roshi
  16 voturi

Episodul 2

 • Dragonball 002 - The Emperor's Quest
  17 voturi
 • [as]dragon ball - 002 - the secret of the dragon balls
  4 voturi

Episodul 1

 • Dragon Ball 001 - Secretele Bilelor Dragonului
  7 voturi
 • Dragonball 001 - Secret of the DragonBall
  20 de voturi
 • [AE]Dragonball_Ep1_lw1
  13 voturi
 • [as]dragon ball - 001 - the secret of the dragon balls
  5 voturi
 • Dragon Ball 001 - Secret of the Dragon Ball
  2 voturi
 • Dragon Ball 001 - Bulma si Son Goku
  6 voturi
 • DragonBall Ep.001 Secret Of The Dragon Balls
  5 voturi